Jadwal Belajar

SCHEDULE TIME

ACADEMIC YEAR  2012/2013VII A

No Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
1 07.15 - 07.55 PEMBIASAAN PAI IPA
2 07.55 - 08.35 MTK PKN SAIN CMB PAI IPA
3 08.35 - 09.15 MTK MTK SAIN CMB BINDO ARTS
4 09.15 - 09.50 PKN MTK TAHFIZ BINDO ARTS
5 09.50 - 10.20
6 10.20 - 10.55 ENGLISH IPA IPS MATH IPS
7 10.55 - 11.35 ENGLISH IPA IPS MATH IPS
8 11.35 - 12.35
9 12.35 - 13.15 SPORT ENGLISH TIK LEAD TAHFIZ
10 13.15 - 13.55 SPORT ENGLISH TIK LEAD TAHFIZ
11 13.55 - 14.35 BINDO ARAB ENGLISH Ekskul Pramuka Ekskul Pilihan
12 14.35 - 15.15 BINDO ARAB ENGLISH
13 15.15 - 16.00 Sholat Ashar Berjamaah
14 Piket Arnes Yudhistira & Cahya Dima Anugrah, S.Si Loh Ayu Balina Sari, S.P & Kosaman, S.E Wiwi Adawiyah, S.Pd.I & Subhan Fadli, M.A


VII B

No Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
1 07.15 - 07.55 PEMBIASAAN MATH TAHFIZ
2 07.55 - 08.35 PKN IPA IPS MATH TAHFIZ
3 08.35 - 09.15 BINDO IPA IPS MTK IPA
4 09.15 - 09.50 BINDO PKN SAIN CMB MTK IPA
5 09.50 - 10.20
6 10.20 - 10.55 MTK PAI SAIN CMB ARTS LEAD
7 10.55 - 11.35 MTK PAI TAHFIZ ARTS LEAD
8 11.35 - 12.35
9 12.35 - 13.15 ENGLISH ARAB ENGLSIH BINDO IPS
10 13.15 - 13.55 ENGLISH ARAB ENGLISH BINDO IPS
11 13.55 - 14.35 SPORT ENGLISH TIK Ekskul Pramuka Ekskul Pilihan
12 14.35 - 15.15 SPORT ENGLISH TIK
13 15.15 - 16.00 Sholat Ashar Berjamaah
14 Piket Arnes Yudhistira & Cahya Dima Anugrah, S.Si Loh Ayu Balina Sari, S.P & Kosaman, S.E Wiwi Adawiyah, S.Pd.I & Subhan Fadli, M.A


VIII A

No Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
1 07.15 - 07.55 PEMBIASAAN BINDO BINDO
2 07.55 - 08.35 IPA ARTS MTK BINDO BINDO
3 08.35 - 09.15 IPA ARTS MTK SAIN CMB MATH
4 09.15 - 09.50 TAHFIZ LEAD IPA SAIN CMB MATH
5 09.50 - 10.20
6 10.20 - 10.55 TIK ENGLISH IPA ENGLISH IPS
7 10.55 - 11.35 TIK ENGLISH LEAD ENGLISH IPS
8 11.35 - 12.35
9 12.35 - 13.15 MTK PAI IPS PKN ENGLISH
10 13.15 - 13.55 MTK PAI IPS PKN ENGLISH
11 13.55 - 14.35 ARAB SPORT TAHFIZ Ekskul Pramuka Ekskul Pilihan
12 14.35 - 15.15 ARAB SPORT TAHFIZ
13 15.15 - 16.00 Sholat Ashar Berjamaah
14 Piket Arnes Yudhistira & Cahya Dima Anugrah, S.Si Loh Ayu Balina Sari, S.P & Kosaman, S.E Wiwi Adawiyah, S.Pd.I & Subhan Fadli, M.A


VIII B

No Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
1 07.15 - 07.55 PEMBIASAAN SAIN CMB IPS
2 07.55 - 08.35 TAHFIZ PAI IPA SAIN CMB IPS
3 08.35 - 09.15 ARAB PAI IPA BINDO ENGLISH
4 09.15 - 09.50 ARAB LEAD LEAD BINDO ENGLISH
5 09.50 - 10.20
6 10.20 - 10.55 IPA MTK MTK TAHFIZ MATH
7 10.55 - 11.35 IPA MTK MTK TAHFIZ MATH
8 11.35 - 12.35
9 12.35 - 13.15 TIK SPORT PKN ENGLISH BINDO
10 13.15 - 13.55 TIK SPORT PKN ENGLISH BINDO
11 13.55 - 14.35 ARTS ENGLISH IPS Ekskul Pramuka Ekskul Pilihan
12 14.35 - 15.15 ARTS ENGLISH IPS
13 15.15 - 16.00 Sholat Ashar Berjamaah
14 Piket Arnes Yudhistira & Cahya Dima Anugrah, S.Si Loh Ayu Balina Sari, S.P & Kosaman, S.E Wiwi Adawiyah, S.Pd.I & Subhan Fadli, M.A


IX A

No Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
1 07.15 - 07.55 PEMBIASAAN IPA MATH
2 07.55 - 08.35 MTK TAHFIZ LEAD IPA MATH
3 08.35 - 09.15 MTK ENGLISH PAI IPS BINDO
4 09.15 - 09.50 PKN ENGLISH PAI IPS BINDO
5 09.50 - 10.20
6 10.20 - 10.55 PKN MTK ENGLISH SPORT IPA
7 10.55 - 11.35 LEAD MTK ENGLISH SPORT IPA
8 11.35 - 12.35
9 12.35 - 13.15 IPS SPORT ARAB ENGLISH TIK
10 13.15 - 13.55 IPS SPORT ARAB ENGLISH TIK
11 13.55 - 14.35 TAHFIZ ENGLISH BINDO Ekskul Pramuka Ekskul Pilihan
12 14.35 - 15.15 TAHFIZ ENGLISH BINDO
13 15.15 - 16.00 Sholat Ashar Berjamaah
14 Piket Arnes Yudhistira & Cahya Dima Anugrah, S.Si Loh Ayu Balina Sari, S.P & Kosaman, S.E Wiwi Adawiyah, S.Pd.I & Subhan Fadli, M.A


IX B

No Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
1 07.15 - 07.55 PEMBIASAAN IPS IPA
2 07.55 - 08.35 LEAD IPA IPS IPS IPA
3 08.35 - 09.15 SPORT IPA IPS ARTS MATH
4 09.15 - 09.50 SPORT TAHFIZ BINDO ARTS MATH
5 09.50 - 10.20
6 10.20 - 10.55 MTK ENGLISH BINDO ENGLISH TIK
7 10.55 - 11.35 MTK ENGLISH PAI ENGLISH TIK
8 11.35 - 12.35
9 12.35 - 13.15 TAHFIZ MTK PAI SPORT BINDO
10 13.15 - 13.55 TAHFIZ MTK ENGLISH SPORT BINDO
11 13.55 - 14.35 PKN ARAB ENGLISH Ekskul Pramuka Ekskul Pilihan
12 14.35 - 15.15 PKN ARAB LEAD
13 15.15 - 16.00 Sholat Ashar Berjamaah
14 Piket Arnes Yudhistira & Cahya Dima Anugrah, S.Si Loh Ayu Balina Sari, S.P & Kosaman, S.E Wiwi Adawiyah, S.Pd.I & Subhan Fadli, M.ANotes :
1. Diadakan apel pagi setiap Jum'at (Apel pagi menggunakan 10 menit jam pertama).

2. Diadakan pembiasaan sholat dhuha sebelum memulai KBM setiap hari.

 

Tangerang Selatan, Juli 2012
Kepala Sekolah


M. Fauzan Budi Cahyono, S.T.